TDI cijfers 2018-2019-2020

Hier vindt u het meest recente cijferrapport van onze groep voorzieningen. Het rapport is een weergave van de registraties van cliëntkenmerken in de jaren 2018, 2019 én 2020.

Met start van de gezondheidscrisis in de samenleving en de bezettingsrestricties opgelegd aan voorzieningen is er in 2020 een daling merkbaar, zowel op Vlaams als op nationaal niveau. Daarnaast tonen de cijfers een groter bereik van vrouwelijke cliënten én een positieve evolutie op het vlak van het opleidingsniveau van cliënten.