Clientenregistratie 2011-2012

Registratiegegevens drugverslaafden in behandeling.

RIZIV geconventioneerde centra 2011-2012

(Bekijk en Download volledige rapport )

De gespecialiseerde drughulpverlening brengt haar rapport uit over de jaren 2011-2012. Met de cijfers van 2012 erbij wordt er nu al 25 jaar geregistreerd.

Door het verzamelen van deze gegevens krijgen we informatie over de drugverslaafden die hulp zoeken in de centra van de VVBV. Is er evolutie in leeftijd? In gebruikt product?

Enzovoort.

Uit dit rapport over de voorbije 2 jaar en vergelijkingen met de voorgaande jaren zijn 2

duidelijke conclusies te trekken:

 

 

1) Cannabis wordt voor het eerst het belangrijkste product! Sinds 2011 is niet langer

heroïne het belangrijkste product bij aanmelding voor een behandeling. Bij de nieuw

opgestarte behandelingen stellen we vast dat het aantal heroïneverslaafden daalt

en het aantal cannabisverslaafden toeneemt. Amfetamines en cocaïne kennen een

lichte stijging.

2) Het aantal problematische gebruikers dat een behandeling start in een medischsociaal

opvangcentrum, een dagcentrum of een residentieel centrum voor

ontwenning of behandeling stagneert. Voorheen kwamen er elk jaar zo’n 300 nieuw

cliënten bij. Dit komt niet omdat er zich minder drugverslaafden aanmelden, wel

omdat er geen uitbreidingen zijn goedgekeurd of nieuwe centra zijn opgestart. Met

andere woorden, de huidige behandelplaatsen zitten allemaal vol. Veel centra

werken met wachtlijsten. De centra verenigd in de VVBV behoren tot de

bevoegdheden die worden overgeheveld van federaal (RIZIV) naar de gewesten.

Eind 2009 is de laatste uitbreiding goedgekeurd door het RIZIV. De Vlaamse overheid

zal moeten beslissen over het verdere groeipad voor deze sector. Het is nu al

overduidelijk dat er nood is aan een verdere regionalisering van voornamelijk

ambulante zorg en dat er extra crisis-bedden nodig zijn.

 

De rapporten met de gegevens van de voorbije jaren zijn te vinden op de website van het

VVBV (www.verslaafdenzorg.be )

 

Dirk Vandevelde

Directeur De Kiem

Voorzitter VVBV