Kindreflex


De Vlaamse Kindreflex werd ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. De VVBV heeft als koepelorganisatie samen met andere actoren uit het werkveld mee vorm gegeven aan de ontwikkeling van dit instrument voor hulpverleners. De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over thema ouderschap. Ook helpt de Kindreflex verontrustende gezinssituaties beter te detecteren en veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling zal de komende maanden de uitrol van de Kindreflex verzorgen. daarvoor werd in november de website www.kindreflex.be gelanceerd. Op deze website vind je alle basisinformatie om met de Kindreflex al aan de slag te gaan. Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari zijn er respectievelijk in Leuven en in Gent infomomenten voorzien voor hulpverleners. Alle info hierover op de website.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Directeur ADIC

Vanaf 1 januari 2019 zal Corrie Rijsbosch de fakkel van het bestuur van ADIC vzw in Antwerpen doorgeven aan Mieke Beirinckx. We wensen haar een welverdiende rust toe en verwelkomen met veel vertrouwen Mieke als nieuwe Directeur van ADIC.

 

VACATURE TANDEM

                                  

Situering Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen. Eén van onze werkingen is TANDEM.

TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. De werking werd opgericht op 1 maart 2017 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. TANDEM zorgt voor de toeleiding van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid (inclusief verslavingsproblematieken) naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie.

Wij werven aan:

1 Medewerker TANDEM (M/V/X)

Voltijds - Onbepaalde duur

Doelgroep Gedetineerden (exclusief geïnterneerden) met psychische kwetsbaarheid die informatie wensen over de bestaande hulpverlening of eventueel een behandeling wensen na hun detentie.

Functieomschrijving De medewerker van TANDEM voert in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid. Het is zijn/haar taak om informatie te geven over de bestaande hulpverlening en ernaar te streven om, met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en voor zijn bereidheid tot verandering, de personen te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma (ambulant, mobiel of residentieel). Daarnaast zal de medewerker de cliënt opvolgen tot hij/zij aangehaakt is binnen het centrum waarnaar doorverwezen. De medewerker bouwt een netwerk uit met de hulpverleningscentra en voorzieningen en motiveert hen tot behandeling en attestering.

Takenpakket

• Realiseren van de afgesproken permanenties in verschillende Vlaamse gevangenissen.

• Zicht krijgen op de geestelijke gezondheids- en verwante problematieken van de cliënt: uitklaren van de hulpvraag en inschatten van de motivatie, desgevallend de cliënt helpen in het verduidelijken van de hulpvraag en/of zo nodig werken rond motivatie om tot een hulpvraag te komen.

• In samenspraak met de cliënt de meest geschikte hulpverleningsvorm uitzoeken.

• Brug binnen buiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Bereid zijn om de cliënt ook een periode na detentie op te volgen.

• Zorgen voor de uitbouw en het behoud van de netwerkrelaties met alle geestelijke gezondheidsvoorzieningen en –netwerken (inclusief verslavingszorg). Organisaties motiveren tot hulpverlening en attestering.

• Contacten onderhouden en afstemming realiseren met verwijzende instanties en betrokken justitiële diensten in functie van doorverwijzing, opvolging en evaluatie.

• Instaan voor interne rapportage en verslaggeving (o.a. cliëntkenmerkgegevens registreren in het kader van een duidelijke kwalitatieve evaluatie).

• Instaan voor follow-up van de doorverwijzingen en dossiers.

Profiel

• Professionele kennis en vaardigheden:

o Je hebt kennis en/of werkervaring op vlak van forensische hulpverlening.

o Door een grondige kennis op vlak van psychopathologie en aanverwante problematieken, kom je tot een juiste indicatiestelling en passende doorverwijzing bij verschillende problematieken.

o Je hebt een goed inzicht in het hulpverleningsaanbod en bijhorende beperkingen, de aanmeldingsprocedures van verschillende types voorzieningen en kan deze informatie afstemmen op de vraag van de cliënt.

o Je bent vertrouwd met motiverende gesprekstechnieken.

o Je begrijpt en respecteert het beroepsgeheim, de deontologie en de morele verantwoordelijkheid die hoort bij deze functie.

o Je hebt kennis van de verschillende justitiële statuten.

• Persoonlijke vaardigheden:

o Mensen respectvol tegemoetkomen in hun vragen en vanuit een open houding perspectieven aanbieden. Bereidheid tot het werken met divers cliënteel, personen met diverse culturele achtergronden en minderheidsgroepen.

o Persoonlijk engagement tonen, echt en empathisch zijn (basisvoorwaarde om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen uitbouwen).

o Dynamisch, soepel en stressbestendig zijn.

o Zelfstandig kunnen werken, maar ook actief deelnemen aan de samenwerking in het team. Open houding ten aanzien van feedback tussen collega’s in functie van eigen groei als toeleider en van voldoende afstemming binnen het team.

o In staat zijn om mandaat te kunnen verwerven bij cliënten en hulpverleningscentra waarmee samengewerkt wordt.

Specifieke vereisten

• Diploma bachelor menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. Deze vacature staat ook open voor ervaringsdeskundigen.

• Je bezit een rijbewijs B, beschikt over een eigen wagen en bent bereid deze gebruiken voor de job. De werkgever voorziet een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

• Talenkennis: je beheerst perfect (mondeling en schriftelijk) het Nederlands. Je hebt noties van Frans en Engels.

• Bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Aanbod

Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met salaris volgens sectorale voorwaarden (P.C. 330.04. Barema 1.55). Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.

Detachering door huidige werkgever is voor ons ook bespreekbaar.

Tewerkstelling in de regio Kempen (gevangenis Wortel, Merksplas en Hoogstraten).

Meer info en solliciteren

Kaat Vanthuyne, teamverantwoordelijke TANDEM

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0499/88.49.61

Kandidaten bezorgen een gemotiveerd schrijven + CV aan Kaat Vanthuyne (via bovenstaande contactgegevens), ten laatste op vrijdag 23 april 2021.

Gelieve er rekening mee te houden dat de sollicitatiegesprekken doorgaan op vrijdag 30 april in de namiddag.