Kindreflex


 

De Vlaamse Kindreflex werd ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. De VVBV heeft als koepelorganisatie samen met andere actoren uit het werkveld mee vorm gegeven aan de ontwikkeling van dit instrument voor hulpverleners. De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over thema ouderschap. Ook helpt de Kindreflex verontrustende gezinssituaties beter te detecteren en veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling zal de komende maanden de uitrol van de Kindreflex verzorgen. daarvoor werd in november de website www.kindreflex.be gelanceerd. Op deze website vind je alle basisinformatie om met de Kindreflex al aan de slag te gaan. Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari zijn er respectievelijk in Leuven en in Gent infomomenten voorzien voor hulpverleners. Alle info hierover op de website.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Directeur ADIC

Vanaf 1 januari 2019 zal Corrie Rijsbosch de fakkel van het bestuur van ADIC vzw in Antwerpen doorgeven aan Mieke Beirinckx. We wensen haar een welverdiende rust toe en verwelkomen met veel vertrouwen Mieke als nieuwe Directeur van ADIC.

 

Overgang naar Vlaanderen

Op 1 januari 2019 neemt het agentschap Zorg en Gezondheid de taken over van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voor de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging. Ook revalidatievoorzieningen voor verslaafdenzorg behoren tot deze groep. Het agentschap zorg en gezondheid gaf op maandag 3 december 2018 het officiële startschot voor deze overgang met een informatiedag. Alle presentaties en informatie staan ook online op www.zorg-en-gezondheid.be