Kompas Kortrijk

 

 

Kompas vzw is een voorziening, erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid, die zorg op maat aanbiedt aan mensen met problemen veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs.

 

Kompas vzw bestaat uit een residentieel luik (met overnachting) en een ambulant luik.

 

Het residentiële luik situeert zich te Kortrijk en omvat een crisisprogramma en een kortdurend therapeutisch programma De Kier. Het ambulante luik omvat zes ambulante multidisciplinaire centra en diverse projecten die zich situeren in het zuiden van West-Vlaanderen.

 

 

 

 

Ambulante drugzorg Kompas

 

ß  Voor wie:

 

Voor iedereen die vragen heeft of problemen ervaart door illegaal middelengebruik.

 

ß  Waar: 

 

Kortrijk, Roeselare, Ieper, Torhout, Menen en Waregem.

 

ß  Aanbod:

 

- informatie en advies

 

- indicatiestelling

 

- individuele psychosociale begeleiding en behandeling

 

- opvolging en behandeling op medisch en psychiatrisch vlak / substitutie

 

- nazorg, activering en re-integratie

 

ß  Projecten:

 

- Kompas aan huis

 

- Ouderwerking.

 

- Psychosociale consultatie op donderdag te Poperinge

 

- Actieve participatie aan diverse externe projecten bv. : JUMP, Clean-Up, Het Voorhuis, … .

 

 

 

 

 

Kompas residentieel: Crisis

 

ß  Voor wie:

 

Voor jongeren en volwassenen die zware problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. De ernst van de problemen maakt een acute opname noodzakelijk.

 

ß  Werkwijze:

 

Tijdens het verblijf kan de gebruiker/ verslaafde emotioneel tot rust komen en zal onder medische begeleiding lichamelijk ontwend worden. Via een gestructureerd programma wordt men geholpen om het besluit te nemen om voorgoed met druggebruik te stoppen. Samen met de betrokken persoon wordt gezocht naar een aangepaste vervolgbehandeling.

 

 

 

 

 

Kompas residentieel: De Kier

 

ß  Voor wie:

 

Voor jongeren die – meestal na een crisisopname of via begeleiding op ambulante basis – voldoende inzicht en motivatie verworven hebben om verdere stappen in behandeling te zetten.

 

ß  Werkwijze:

 

De behandeling omhelst een residentieel luik van 5 maanden en een ambulante nazorgfase op vrijwillige basis. Via individueel gerichte begeleiding binnen een kleine leefgroep met aandacht voor emancipatorisch, ervaringsgericht werken wordt beoogd dat de jongere inzicht krijgt in de totaalproblematiek van zijn verslaving. Door het uitbreiden van cognitieve, emotionele –en gedragsvaardigheden wordt de jongere geleerd weerbaarder te worden en terug deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Er wordt geholpen bij de uitbouw van een realistisch levensbeeld met invulling van woonvorm, werk, vrije tijd, financies, familiaal- en sociaal netwerk.

 

Meer info kan je vinden op de website www.kompasvzw.be