De Spiegel

De Spiegel vzw heeft een drievoudig behandelaanbod, verdeeld over twee vestigingen:
-Residentieel Crisisprogramma (verblijf tot 6 weken) en Therapeutische Gemeenschap (verblijf tot 18 maanden) met tussenhuis:
Pellenbergstraat 160, 3010 Kessel-Lo  (bij Leuven) 016 461018  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Ambulant behandelprogramma met mogelijkheid tot substitutiebehandeling: Gemeenteplein 19, 1730 Asse, 02 453 22 42   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
 

2.2.4.De Spiegel

Naam Ambulante Drugzorg De Spiegel
Adres Gemeenteplein 19 – 1730 Asse
Telefoon 02/453.22.42.
Fax 02/453.21.51.
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Subsidiëring Geconventioneerd met het R.I.Z.I.V., dagcentrum voor psychosociale revalidatie
Personeel Het team bestaat uit artsen, psychologen, maatschappelijke werkers, verpleegkundigen, een opvoedster en een regentes lichamelijke opvoeding

Algemene situeringAmbulante Drugzorg Asse is een afdeling van vzw De Spiegel, een initiatief van de Landsbond van Christelijke mutualiteiten, de Sint Michielsbond en Sint Pietersbond en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Naast de ambulante werking in Asse beschikt De Spiegel over een Crisisprogramma eenTherapeutische Gemeenschap in Lovenjoel bij Leuven.

Aanmelding

Onze doelgroep bestaat uit personen die rechtstreeks of onrechtstreeks moeilijkheden ervaren door hun druggebruik. Ook ouders en familieleden die geconfronteerd worden met druggebruik in hun omgeving kunnen in ons centrum terecht.Meestal worden mensen verwezen vanuit centra voor maatschappelijk werk, de huisarts, een kliniek, een justitiële dienst, de gevangenis, enz. Men kan zich ook op eigen initiatief of op dat van familie of vrienden aanmelden.Met betrekking tot het druggebruik, moet men bij aanmelding nog geen wens uitdrukken om het druggebruik te staken. Motivationeel werken en uitgaan van de hulpvraag van de cliënt, zijn belangrijke pijlers van onze werking.

Therapeutische werking

Uitgaande van de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving inventariseren we wat de problemen zijn en wat nog goed gaat. We helpen inzicht te krijgen in het functioneren en we begeleidende stappen naar verandering. De behandeling bestaat uit regelmatige gesprekken, één of enkele malen per week.Er kan op medisch verantwoorde wijze vervangmedicatie (methadon, subutex) verstrekt worden.Er wordt maatschappelijke ondersteuning geboden en psychologische begeleiding en/of psychotherapie (een aantal medewerkers zijn psychotherapeut).De gesprekken zijn individueel. In de mate van het mogelijke, worden partner, familie of andere betrokkenen uitgenodigd.

 

2.3.3. De Spiegel –ontwenningsprogramma

Naam De Spiegel – crisisprogramma
Adres Pellenbergstraat 160, 3010 Kessel-Lo
Telefoon 016/46.10.18
Fax 016/46.40.15
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Subsidiëring Geconventioneerd met het R.I.Z.I.V., centrum voor psychosocialerevalidatie
Opnamecapaciteit 8 plaatsen residentieel
Personeel Het begeleidende team bestaat uit : psychologen, orthopedagoog, opvoeders, verpleegkundige, maatschappelijk werkers en twee ervaringsdeskundigen. Een huisarts en een psychiater zijn deeltijds aan het team verbonden.

Algemene situeringSamen met de Therapeutische Gemeenschap en Ambulante Drugzorg Asse maakt het crisisprogramma deel uit vzw De Spiegel, een initiatief van de Landsbond van Christelijke mutualiteiten, de Sint Michielsbond en Sint Pietersbond en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten.Het crisisprogramma is een residentieel programma.Doelstellingen zijn :-Ontwennen-Motiveren voor vervolgbehandeling-Oriënteren naar vervolgbehandeling

OpnameDoelgroep : mensen van ± 16 - ± 40 jaar die omwille van problemen, gebonden aan hun verslaving wensen (of ten minste ernstig overwegen) hun middelen gebruik onder controle te krijgen.Er heeft steeds een intakegesprek plaats. Na overleg wordt al dan niet besloten tot opname.

Therapeutische werkingHet crisisprogramma is een groepsprogramma : Enkel de eerste dag(en) wordt de cliënt individueel opgevangen. Zo snel als mogelijk leeft hij in de groep. De wens om te ontwennen wordt versterkt d.m.v. groepsdruk en groepscontrole. De aanwezigheid van lotgenoten verschaft ook steun.Het crisisprogramma biedt een stevige structuur. Duidelijke grenzen, regels en opgelegde verantwoordelijkheden maken het nodig en mogelijk te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden.Het crisisprogramma biedt tijd en ruimte voor reflectie bij het eigen functioneren. De groepsgerichte en taakgerichte aspecten van het programma bieden genoeg stof tot nadenken over het eigen functioneren waardoor de motivatie tot een ruimer veranderingsproces wordt op gang gebracht.Dit gebeurt :-Door zowel gespreksgroep en als non-verbale groepssessies-In de tweede helft van het programma door bijkomende (meestal individuele) keuzegesprekken.

Therapeutische faciliteitenTijdens dit programma wordt verder permanent aandacht besteed aan :-Fysiek herstel en medische begeleiding-Sociale (re)integratie door klaarheid te brengen in de sociaal-administratieve en juridische situatie-Contacten met familie en gezin, waardoor ouders of partner de evolutie en de verdere keuzes van hun kind of partner mee kunnen (op)volgen.

AfrondingIn de laatste fase van het groepsprogramma krijgen mensen een advies voor verdere begeleiding of behandeling. Indien zij dit advies wensen op te volgen, kunnen zij zich binnen het programma op deze vervolgbehandeling voorbereiden.

 

2.4.8. De Spiegel – TG

Naam De Spiegel TG
Adres Pellenbergstraat 160, 3010 Kessel-Lo
Telefoon 016/46.10.18
Fax 016/46.40.15
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Subsidiëring Geconventioneerd met het R.I.Z.I.V., centrum voor psychosociale revalidatie
Opnamecapaciteit 13 behandelplaatsen
Personeel Het team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, een verpleegkundige en een opvoeder. Een arts en een psychiater zijn deeltijds aan het team verbonden. Tevens zijn er twee ervaringsdeskundigen in het team.

Algemene situeringDe Therapeutische Gemeenschap is een afdeling van vzw De Spiegel, een initiatief van de Landsbond van Christelijke mutualiteiten, de Sint Michielsbond en Sint Pietersbond en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. De Spiegel bestaat sinds 1980.TG De Spiegel is een behandelingscentrum voor mensen met een verslavingsproblematiek dat werkt volgens de principes van de drugvrije therapeutische gemeenschap, gericht op een sociale reïntegratie.

OpnameOnze doelgroep zijn relatief jonge mensen (18-40 jaar) met een verslavingsproblematiek voor wie een opname geïndiceerd is. Meestal worden mensen verwezen vanuit gespecialiseerde crisiscentra, een kliniek, de gevangenis, een huisarts, maatschappelijk werk, enz. Men kan zich ook op eigen initiatief of op die van de familie aanmelden. Belangrijk is dat men ook zelf de wens tot opname uitdrukt. Na enkele voorbereidende gesprekken kan de opname gerealiseerd worden, meestal in de week volgend op de aanmelding. Voor de fysieke ontwenning doen wij beroep op diverse crisiscentra. Kandidaten in de gevangenis of in een kliniek worden ter plaatse opgezocht.

Therapeutische werkingDe Spiegel is een centrum voor klinische psychotherapie bij drug-, alcohol- of medicatieverslaafden, dat werkt volgens de principes van de drugvrije therapeutische gemeenschap. Dit is een integratie van leef- en leermomenten. De leefmomenten zijn realistische, leerzame en plezierige groepsbelevenissen. De psychotherapeutische leermomenten zijn emotioneel ontdekkend. Naarmate de therapie vordert wordt meer vrijheid gelaten en worden meer mogelijkheden buiten het centrum aangeboden.Het volledige programma bestaat uit 5 modules met elk een verschillende inhoud en een tijdsduur van ongeveer 3 maanden. Een kandidaat-bewoner kan kiezen voor één of meerdere modules, of bij heropname voor een specifieke module. Bij opname engageert men zich voor de eerste drie maanden. Dit maakt de stap gemakkelijker. Na afloop besluit men of men verder gaat. Meer mensen kunnen nu hun programma na kortere of langere tijd positief afronden.Module 1 : (3 m) Loskomen van het drugmilieu en puin ruimenModule 2 : (3 m) Terugvinden van zichzelf, z’n familie en een clean milieuModule 3 : (3 m) Keuzes maken voor de sociale reïntegratieModule 4 : (4 m) Begeleiding van de sociale reïntegratieModule 5 : Ambulante nazorg, gedurende 6 maanden of meer.

Therapeutische faciliteitenOuders en partners worden bij de behandeling betrokken, via bezoekdagen, familiegesprekken en partnergesprekken. Patiënten met kinderen worden in staat gesteld deze regelmatig te ontmoeten. Module 4 vind plaats in een half-weg huis los van de therapeutische gemeenschap.

Afronding – Doorverwijzing – NazorgDoor het hoger geschetst modulair programma kunnen meer mensen het programma positief afronden na een voor hun meest geschikte tijdsperiode.Door een goede samenwerking met crisiscentra en andere programma’s kan een vlotte doorverwijzing verzekerd worden indien geïndiceerd. De nazorg wordt echt in functie van het individu uitgetekend : 6 maanden ambulant, enkele jaren beschut wonen, korte heropname in geval van crisissituatie, enz.