Home

Welkom

VVBV-logoVVBV staat voor "Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg".

Deze vereniging groepeert alle centra in Vlaanderen die met een RIZIVerkenning drugsverslaafden behandelen. Vanaf 2019 zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de taken van het RIZIV volledig overnemen. Op deze site vindt U links naar alle webpagina's van de leden.

Website: VERSLAAFDENZORG.BE

 

VVBV werd opgericht in 1990. Momenteel zijn er 11 aangesloten leden. Naast regelmatig overleg en ad-hoc initiatieven zijn er doorlopende gemeenschappelijke activiteiten, zoals:

  • - Het Vlisproject: de gezamenlijke registratie en publicatie van de patiëntenkenmerken conform de aanbevelingen van de Europese Unie vastgelegd in het TDI protocol.
  • - Diverse werkgroepen waar personeel van de verschillende centra  mekaar ontmoeten, overleggen en zich bijscholen. De werkgroep Familiewerking is de oudste, er is ook intakeoverleg en overleg tussen maatschappelijk werkers over sociale reïntegratie.