Home

Welkom

VVBV-logoVVBV staat voor "Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg".

Deze vereniging groepeert alle centra in Vlaanderen die met een RIZIVerkenning drugsverslaafden behandelen. Op deze site vindt U links naar alle webpagina's van de leden.

Website: VERSLAAFDENZORG.BE

Lees meer: Welkom

Memorandum VVBV 2014


VVBV
De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden

12 december 2013  informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voorzitter

1. Inleiding

De Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg is de koepelorganisatie van alle Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden. In totaal gaat het om 11 verschillende organisaties die samen 16 conventies met het RIZIV hebben afgesloten (1). Alle VVBV centra samen realiseren op jaarbasis ongeveer 155670 prestaties: 66420 “ligdagen” in de residentiële centra en 89250 prestaties van één uur of één week in de ambulante centra.
Binnen deze voorzieningen worden jaarlijks ongeveer 8.500 verschillenden personen behandeld.

Het totale budget bedraagt ongeveer € 26.250.000 (dec 2012).
In totaal werden in deze voorzieningen 493 FTE personeelsleden tewerkgesteld: artsen, masters, bachelors, etc. Slechts 67% (330 FTE) van de loonkost van deze mensen werd betaald door het RIZIV. De andere 33% wordt betaald via allerlei projecten en aanverwante subsidiëringen.

In deze tekst willen we een aantal aanbevelingen geven voor de toekomstige organisatie van de verslaafdenzorg in Vlaanderen.

Lees meer: Memorandum VVBV 2014

Bestuur

Het VVBV bestuur wordt voorgzeten door Dirk Vandevelde, directeur van de Kiem.

Secretaris is Jan Theuwen, directeur van Kompas.

Penningmeester is Damien Versele, directeur van De Sleutel.

Missie

De Vlaamse Vereniging van behandelingecentra Verslaafdenzorg groepeert alle gespecialiseerde drugshulpverlening in Vlaanderen die een RIZIVerkenning hebben.

VVBV is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel in haar statuten opgenomen: ..."het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden....het gemeenschappelijk optreden ten aanzien van de subsidiërende overheid, evenals het stimuleren en organiseren van  samenwerking tussen de leden. De samenwerking situeert zich op vlak van opvang, begeleiding, behandeling en ontwenning en de de hiervoor nodige coördinatie, research stafopleiding en vorming. "