Home

Bestuur

Het VVBV bestuur wordt voorgzeten door Dirk Vandevelde, directeur van de Kiem.

Secretaris is Jan Theuwen, directeur van Kompas.

Penningmeester is Damien Versele, directeur van De Sleutel.

Missie

De Vlaamse Vereniging van behandelingecentra Verslaafdenzorg groepeert alle gespecialiseerde drugshulpverlening in Vlaanderen die een RIZIVerkenning hebben.

VVBV is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel in haar statuten opgenomen: ..."het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden....het gemeenschappelijk optreden ten aanzien van de subsidiërende overheid, evenals het stimuleren en organiseren van  samenwerking tussen de leden. De samenwerking situeert zich op vlak van opvang, begeleiding, behandeling en ontwenning en de de hiervoor nodige coördinatie, research stafopleiding en vorming. "