Home

TDI cijfers 2018-2019-2020

VVBV DRUGHULPVERLENING IN VLAANDEREN 2018-2019-2020
HIGHLIGHTS 2018-2019-2020

In 2018, 2019 én 2020 hebben een aantal trends van voorgaande jaren zich doorgezet maar lijken er ook een paar kenteringen zich ingezet te hebben. Het is in dit opzicht belangrijk om verder te gaan kijken naar de komende jaren om te bepalen of deze wijzigingen zich zullen doorzetten of niet. Bovendien is er ook nog de impact van de gezondheidscrisis die sinds 2020 toesloeg in onze samenleving. De weerslag van deze crisis is voelbaar geweest en zal voelbaar blijven in alle betrokken voorzieningen.

Lees meer: TDI cijfers 2018-2019-2020

CORONA: Onze centra zijn én blijven toegankelijk

Onze samenleving is ondertussen bijna 2 jaar in de greep van het coronavirus. Via deze weg willen we benadrukken dat de drughulpverlening in Vlaanderen steeds toegankelijk is gebleven doorheen deze storm.

Uiteraard hebben onze leden moeten ingrijpen op allerlei manieren zoals het invoeren van bepâalde beperkende maatregelen waarbij de bezetting van centra niet op 100% capaciteit kon draaien. Ook allerlei beschermingsmaatregelen die gelden in de maatschappij zijn van toepassing op de verschillende voorzieningen.

Alle ambulante én residentiële voorzieningen van onze koepel blijven ook nu verder beschikbaar voor mensen die hulp zoeken. Het is dankzij de inspanning van alle medewerkers, cliënten en bewoners die mee geholpen hebben om de hulpverleningscentra zo veilig mogelijk te laten werken dat dit mogelijk is én blijft.

 

 

 

VLIS werkgroep

- Het Vlisproject: de gezamenlijke registratie en publicatie van de patiëntenkenmerken conform de aanbevelingen van de Europese Unie vastgelegd in het TDI protocol.

Vlisrapporten Online!

In de sectie "Registratie Nieuwe Behandelingen" kan u voortaan de volledige teksten downloaden van de Vlisrapporten van de laatste 5 jaar door VVBV gepubliceerd. Hierin vindt u de cijfers van de registratie van nieuwe cliënten in de 11 centra lid van VVBV.

Vanaf 2004 presenteerden we deze cijfers in de powerpointvorm en produceerden we een samenvatting met grafieken, ook deze files zijn beschikbaar. 

Download recentste rapport over 2013!