Home

Registratie 2016-2017 en 30 jaar overzicht

 Dit rapport bevat een analyse van de registratiegegevens van de Vlaamse Revalidatie centra gespecialiseerd in drughulpverlening, op basis van de Treatment Demand Indicatorverzameling.

Evolutie Voornaamste Probleemproduct.

In 2017 hebben zich minder mensen voor een behandeling gemeld met een opiaatverslaving dan het jaar voordien, meer mensen met een cocaïneverslaving en ongeveer evenveel cannabisverslaafden.

Beginleeftijd is cruciaal.

De gemiddelde leeftijd van wie een behandeling start is ongeveer 30 jaar. De laatste tijd nam deze elk jaar met een kwart van een jaar toe.

Het eerste gebruik echter, van het voornaamste probleemproduct, situeert zich voor de meeste producten vóór de leeftijd van volwassenheid. Bij cocaïne en opiaten is de groep met een beginleeftijd tussen 18 en 23 jaar net iets groter. Wie later met deze producten is begonnen vinden we veel minder terug onder onze hulpvragers. Dus: Hoe jonger begonnen hoe groter de kans op een afhankelijkheidsproblematiek!

 Justitie als voornaamste doorverwijzer, waar blijft de eerstelijns gezondheidszorg?

Mensen met een middelen problematiek worden slechts in beperkte mate door gezondheids en welzijnsvoorzieningen naar de drugshulpverlening doorverwezen. Van al wie een professionele doorverwijzer vermeldt is dat maar in één derde van de gevallen een welzijnsvoorziening, een ziekenhuis of een huisarts. In 45% van de gevallen is dat iemand uit de justitiële sfeer.

30 jaar overzicht.

Deze manier van registreren zijn we gestart in 1988 zodat we een overzicht van 30 jaar hebben. De lange termijn trends bevestigen de dalende lijn van de heroïne hulpvraag, stijgend voor cocaïne en amfetamine en stabilisering voor cannabis.

 Download het volledige rapport (23 pg).

Vorige rapporten zijn te vinden in het menu '..VLIS'.

Memorandum 2019 VVBV

De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden. Memorandum 2019.

Speerpunten voor een doeltreffende en kwaliteitsvolle Vlaamse Verslaafdenzorg

 

In deze tekst worden de meest actuele speerpunten van de gespecialiseerde drughulpverlening weergegeven, samen met aanbevelingen voor Vlaams beleid.


Lees meer: Memorandum 2019 VVBV

VLIS werkgroep

- Het Vlisproject: de gezamenlijke registratie en publicatie van de patiëntenkenmerken conform de aanbevelingen van de Europese Unie vastgelegd in het TDI protocol.

Vlisrapporten Online!

In de sectie "Registratie Nieuwe Behandelingen" kan u voortaan de volledige teksten downloaden van de Vlisrapporten van de laatste 5 jaar door VVBV gepubliceerd. Hierin vindt u de cijfers van de registratie van nieuwe cliënten in de 11 centra lid van VVBV.

Vanaf 2004 presenteerden we deze cijfers in de powerpointvorm en produceerden we een samenvatting met grafieken, ook deze files zijn beschikbaar. 

Download recentste rapport over 2013!