VIA6: 6e Vlaams Intersectoraal Akkoord

 Na lange en moeizame onderhandelingen is er een ontwerpakkoord voor VIA 6. Daarin wordt bepaald hoeveel en waarin de Vlaamse regering zal investeren voor de social profit (zorg en welzijn). De Vlaamse regering zou € 577 miljoen vrijmaken. In de eerste plaats zal men investeren in loonsverhoging voor het zorgpersoneel. 

Ook voor VVBV betekent dit dat werknemers binnen de revalidatiecentra kunnen rekenen op een koopkrachtverhoging. Deze zal worden toegekend via de verdere uitrol van de IFIC loonclassificatie die tot nog toe maar actief was voor 18,25% van de doelbarema's. 

Binnen het VIA6 akkoord is men overeengekomen om deze uitrol nu aan 100% te realiseren in de komende periode. Werknemers krijgen na fase 1 dus opnieuw de kans om te kiezen voor het IFIC Barema dat hoort bij de uitoefening van hun functie

Naast deze koopkrachtverhoging onderhandelt men ook verder over andere maatregelen maar daarover is nog geen totaal akkoord bereikt.