Overgang naar Vlaanderen

Op 1 januari 2019 neemt het agentschap Zorg en Gezondheid de taken over van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voor de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging. Ook revalidatievoorzieningen voor verslaafdenzorg behoren tot deze groep. Het agentschap zorg en gezondheid gaf op maandag 3 december 2018 het officiële startschot voor deze overgang met een informatiedag. Alle presentaties en informatie staan ook online op www.zorg-en-gezondheid.be