Home

Het CAP Centraal AanmeldingsPunt in de gevangenissen stopt!

‘Het 5-jarig contract tussen de VVBV en de FOD justitie is beëindigd sinds 29.02.2016.

Vanuit de FOD justitie en Minister Geens was er een voorlopige verlenging beloofd tot het einde van dit jaar.

Op basis van de resultaten van het lopende onderzoek vanuit Ugent naar de werking van de CAP’s zou dan eind 2016 beslist worden over de toekomst op langere termijn.

Het verlengingsdossier heeft nu een negatief advies gekregen van de inspecteur van financiën omwille van een bevoegdheidsargument.  Hij baseert zich hiervoor op een wet uit 1980.

Nochtans is de huidige CAP werking, die in sommige gevangenissen al meer dan 15 jaar bestaat, pas ruim na 1980 opgestart!.

De VVBV heeft de CAP werking nu 2 maanden langer laten doorlopen zonder financiering omdat we hoopten dat de verlenging er zou komen.  Minister Geens heeft beloofd om in beroep te gaan tegen de

beslissing van de inspecteur van financiën.

De VVBV kan echter, zonder financiering, de CAP-werking niet langer verzekeren.

Vanaf 1 mei 2016 stopt de werking in alle gevangenissen.

Vanaf begin mei is het dan opnieuw de cliënt zelf, of eventueel een andere bestaande dienst binnen de gevangenis, die verantwoordelijk wordt voor de doorverwijzingen naar de drughulpverlening.’

De Standaard 26 april 2016

De Standaard 27 april 2016