Home

Transfer

Wanneer de gedetineerde op transfer gaat naar een andere gevangenis kan hij verder opgevolgd worden door de collega CAP-intaker die daar werkzaam is.

Dit betekent dat de cliënt niet telkens opnieuw zijn verhaal moet doen en indien er reeds een traject opgestart werd, dit gewoon verder kan opgevolgd worden.