Home

Suggestie / Advies

CAP kiest er zeer bewust voor om geen “advies” te formuleren naar justitie, er wordt met een “suggestie” gewerkt.

Een suggestie is een compromis tussen de hulpvraag van de cliënt en een haalbaar hulpverleningstraject. Opdat de intakers motiverend zouden kunnen werken moeten ze  proberen een vertrouwensrelatie met hun cliënt op te bouwen.

 

Indien het CAP de keuze zou maken om advies te geven naar justitie, zou dit een inbreuk kunnen zijn op de opgebouwde vertrouwensrelatie met hun cliënt. Het CAP wil dat justitie de strafmaat van de cliënt bepaalt en niet het CAP.