Home

Verloop van de gesprekken

Indien de cliënt kiest om samen met de CAP-intaker een traject uit te werken, wordt een sociale anamnese afgenomen. Tijdens de gesprekken worden 7 levensgebieden overlopen: gebruikersgeschiedenis (gebruik van illegale en legale middelen), hulpverleningsgeschiedenis (verloop van voorgaande opnames of begeleidingen), familiale situatie en sociale relaties, gerechterlijk verleden, emotionele klachten, vrijetijdsbesteding, opleiding, arbeidsloopbaan en (huidige) lichamelijke gezondheid.


Deze informatie wordt op het CAP verkregen via het overlopen van iemands levensverhaal. Ook administratieve gegevens (=domicilieadres, mutualiteitgegevens, …) worden op het CAP nagegaan, gezien sommige centra hierin strenge voorwaarden stellen en dat de CAP-intaker hier rekening mee moet houden om zijn doorverwijzing te laten slagen.

Wanneer er verslaggeving vanuit justitie beschikbaar is dan wordt deze informatie ook opgevraagd.