Home

Beroepsgeheim

De CAP-intakers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Na elk gesprek met de gedetineerde wordt een document “schriftelijke verslaggeving” opgesteld. Dit document wordt door de cliënt ondertekend en is de enige informatie die doorgegeven wordt aan de PSD (justitie). Op dit document wordt enkel de conclusie van het gesprek  genoteerd en wordt geen inhoudelijke informatie doorgegeven.