Home

Doelstellingen

Het CAP heeft 3 doelstellingen:

•    Cliënten op een positieve manier laten kennis maken met en informeren over de bestaande drughulpverlening.

•    Peilen naar de hulpvraag en proberen cliënten te motiveren om de stap naar     hulpverlening te zetten.

•    Wanneer cliënten een begeleiding of opname overwegen, is het belangrijk zicht te krijgen op de probleemgebieden waar hulpverlening aangewezen is.Op basis daarvan tracht de CAP-intaker een doorverwijzing te organiseren die het best aansluit bij de problematiek en hulpvraag.