Home

Geschiedenis

Het CAP is ontstaan vanuit de vaststelling dat het voor gedetineerden vaak omslachtig was om vanuit de gevangenis een ambulante of residentiële begeleiding binnen de verslavingszorg te vinden.


Er werden voor één gedetineerde vaak aanmeldingen gedaan bij verschillende centra waardoor het ook voor de hulpverlening zelf onoverzichtelijk was.
Daarom werd er gekozen om de aanmeldingen te laten gebeuren door mensen die zelf werkzaam zijn binnen de verslavingszorg. Op die manier werden de gedetineerden vanuit een bepaalde expertise wegwijs gemaakt binnen de hulpverlening.

De eerste CAP consultaties vonden plaats in de gevangenis van Antwerpen in het jaar 2000 en sinds 2011 is het een officieel project in opdracht van de FOD justitie.