Home

Welkom

VVBV-logoVVBV staat voor "Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg".

Deze vereniging groepeert alle centra in Vlaanderen die met een RIZIVerkenning drugsverslaafden behandelen. Op deze site vindt U links naar alle webpagina's van de leden.

Website: VERSLAAFDENZORG.BE

Lees meer: Welkom

Tandem

TANDEM, toeleiding en aanmelding van gedetineerden, definitief van start.

De TANDEM werking is sinds deze zomer operationeel.

TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie van gedetineerden naar de geestelijke gezondheidszorg, inclusief de verslaafdenzorg.

Dit letterwoord staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. Meer verwijst naar motivationeel werken, empowerment, netwerking en samenwerking, enz. Figuurlijk verwijst de tandem als fiets voor twee personen naar een situatie waarbij de cliënt vooraan zit en dus de koers en de snelheid bepaalt. De toeleider kan zich er achteraan bijzetten en zorgen voor extra kracht en ondersteuning. Hij kan voorstellen doen op basis waarvan de cliënt een bepaalde richting kan inslaan.

Lees meer: Tandem