Home

Welkom

VVBV-logoVVBV staat voor "Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg".

Deze koepelvereniging groepeert alle centra in Vlaanderen die met een vroegere  "RIZIV erkenning" drugsverslaafden behandelen. Het gaat hier zowel over ambulante als over residentiële voorzieningen. Sinds 2019 is het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid officieel beheerder van de taken die het RIZIV tot dan toe op zich nam. Dit brengt heel wat veranderingen en uitdagingen met zich mee, zowel voor de regelgevende overheid als voor centra zelf. 

Op deze site vindt U informatie over de verschillende leden van de VVBV en hun zorgaanbod. Ook kan u informatie raadplegen over onder meer de transitie naar Vlaanderen, over de gezamenlijke registratie van cliëntkenmerken enz.

Website: VERSLAAFDENZORG.BE

Lees meer: Welkom

Tandem

TANDEM, toeleiding en aanmelding van gedetineerden, definitief van start.

De TANDEM werking is sinds deze zomer operationeel.

TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie van gedetineerden naar de geestelijke gezondheidszorg, inclusief de verslaafdenzorg.

Dit letterwoord staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. Meer verwijst naar motivationeel werken, empowerment, netwerking en samenwerking, enz. Figuurlijk verwijst de tandem als fiets voor twee personen naar een situatie waarbij de cliënt vooraan zit en dus de koers en de snelheid bepaalt. De toeleider kan zich er achteraan bijzetten en zorgen voor extra kracht en ondersteuning. Hij kan voorstellen doen op basis waarvan de cliënt een bepaalde richting kan inslaan.

Lees meer: Tandem

proef met pdf

Dit is een pdf proef

Vrouwen zijn gevoeliger voor drugsgebruik, maar daar zijn allerlei verklaringen voor.

Van onze redacteur Ann-Sofie Dekeyser

BrusselZes op de tien patiënten die door drugs in het ziekenhuis belanden, zijn vrouwen, blijkt uit nieuwe cijfers van

Volksgezondheid. En toch zijn het de mannen die meer en vaker gebruiken.

Dat roept vragen op. Zijn vrouwen gevoeliger voor drugs? Bij alcohol is dat in elk geval een vaststaand feit. Vrouwen zijn

(gemiddeld genomen) sneller in de wind. En waar mannen maar een briesje voelen, ervaren vrouwen al een orkaan van

intoxicatie.

'Dat is pure wiskunde', zegt coördinator Tom Evenepoel van de Druglijn. 'De doorsnee vrouw weegt minder en is kleiner dan de

gemiddelde man. Een bepaalde dosis alcohol of drugs heeft daarom een grotere impact op een vrouwenlichaam. Maar ook de

verhouding vet versus spierweefsel speelt een rol. Vrouwen hebben in verhouding meer vet en minder spieren. Dat betekent

minder lichaamsvocht, terwijl alcohol wordt verdund in het water van ons lichaam.'

Politiecontrole

Zo kan het dus dat wanneer een vrouw en een man die evenveel wegen in eenzelfde tijd evenveel alcohol drinken, de vrouw

positief blaast, terwijl de man glim